16/06/2019

Probas para a obtención do Celga 1

Comeza: 16/06/2019 08:30

Onde: Escola Galega de Administración Pública (Rúa de Madrid, 2, 15707 Santiago de Compostela) | |

Volver

Probas escrita e oral.

As persoas admitidas deberán presentarse ás 8:30 horas provistas de DNI, NIE ou pasaporte e bolígrafo azul ou negro.

Os chamamentos para a realización da proba oral faranse por orde alfabética comezando pola letra Q.

  • Outras actividades
  • Secretaría Xeral de Política Lingüística
  • Rede de Centros de Estudos Galegos