Volver

Convocatorias de prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas 2017 (ED110B e ED110A)

 ED110A

ORDE do 2 de xuño de 2017 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de cinco bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas (ED110A)

Prazo de presentación de solicitudes: 07/06/2017- 06/07/2017

 

Relación provisional de admitidos, excluídos e desistidos (ED110A)

Relación definitiva de admitidos, excluídos e desistidos (ED110A)

Acceso á guía de procedementos da Xunta de Galicia (ED110A)

 

Fase de exposición e defensa do proxecto didáctico

Lugar: Escola Galega de Administración Pública (Polígono de Fontiñas, Rúa Madrid, 2-4. 15707 - Santiago de Compostela) http://bit.ly/13KiRPF

Data: 27/07/2017

Hora: 09:30 h

Documentación: para o acceso ás instalacións e ás entrevistas é preciso comparecer acompañado/a dun documento que acredite a identidade (DNI, pasaporte etc.)

 

 ED110B

ORDE do 2 de maio de 2017 pola que se publican as bases e se anuncia a convocatoria pública para cubrir cinco prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas (ED110B)

Prazo de presentación de solicitudes: 25/05/2017 - 26/06/2017

 

Relación de persoas candidatas convocadas á defensa do proxecto didáctico

Relación definitiva de admitidos, excluídos e desistidos (ED110B)

Acceso á guía de procedementos da Xunta de Galicia (ED110B)