Volver

Convocatorias de prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas 2017 (ED110B e ED110A). Adxudicación ED110A

 ED110A

Resolución do 28 de agosto de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se adxudican cinco bolsas de formación nos lectordos de lingua, literatura e cultura galegas, convocados mediante a Orde do 2 de xuño de 2017 (ED110A).

 

ORDE do 2 de xuño de 2017 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de cinco bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas (ED110A)

 

Resolución provisional de adxudicación de prazas (ED110A)

Relación provisional de admitidos, excluídos e desistidos (ED110A)

Relación definitiva de admitidos, excluídos e desistidos (ED110A)

Acceso á guía de procedementos da Xunta de Galicia (ED110A)

 

 

 ED110B

Nota informativa sobre resolución definitiva procedemento ED110B

ORDE do 2 de maio de 2017 pola que se publican as bases e se anuncia a convocatoria pública para cubrir cinco prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas (ED110B)

 

Resolución provisional de adxudicación de prazas (ED110B)

Relación de persoas candidatas convocadas á defensa do proxecto didáctico

Relación definitiva de admitidos, excluídos e desistidos (ED110B)

Acceso á guía de procedementos da Xunta de Galicia (ED110B)