Volver

Resolución pola que se anuncia a adxudicación de dez bolsas de formación en proxectos do Ramón Piñeiro

Resolución do 17 de setembro de 2018, da Secretaría xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia a adxudicación de dez bolsas de formación en proxectos de investigación no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

  • Centro Ramón Piñeiro

    Centro Ramón Piñeiro

Normativa

ORDE do 23 de maio de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras que rexerán o concurso público de dez bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e se procede á súa convocatoria.

EXTRACTO da Orde do 23 de maio de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras que rexerán o concurso público de dez bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e se procede á súa convocatoria (código de procedemento ED109A).