Volver

Prazas nos lectorados de do Algarve, Berlín, Río de Xaneiro, Roma e Zadar. Resolución provisional

Proposta de resolución provisional das prazas en lectorados de lingua e cultura galegas convocadas pola Orde do 14 de maio de 2019 pola que se publican as bases e se anuncia a convocatoria pública de cinco prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas (PL500E)

Fase de exposición e defensa do proxecto didáctico

En aplicación do disposto na Orde do 14 de maio de 2019 pola que se publican as bases e se anuncia a convocatoria pública de cinco prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas (PL500E) quedan convocadas as persoas candidatas que figuran relacionadas no documento adxunto para compareceren no lugar, data e hora que se indican a continuación, co obxecto de acceder á fase de exposición e defensa do proxecto didáctico prevista na convocatoria.

 

LUGAR: Escola Galega de Administración Pública (Polígono de Fontiñas, Rúa Madrid, 2-4. 15707 - Santiago de Compostela) http://bit.ly/13KiRPF

DATA: 19/07/2019

HORA: 09:30 h

DOCUMENTACIÓN: para o acceso ás instalacións e ás entrevistas é preciso comparecer acompañado/a dun documento que acredite a identidade (DNI, pasaporte etc.)

 

Listaxe definitiva de persoas admitidas (anexo I) e excluídas (anexo II) (PL500E).

 

As bolsas

DestinoLocalidadePaísInicioRemate
Universidade do AlgarveAlgarvePortugal1/10/201930/9/2022
Freie Universität BerlinBerlínAlemaña1/10/201930/9/2022
Universidade do Estado do Río de JaneiroRío de JaneiroBrasil1/1/202030/9/2022
“La Sapienza” Università di Roma (Roma)RomaItalia1/10/201930/9/2022
Sveučilište u ZadruZadarCroacia1/10/201930/9/2022