Volver

XXII Edición do Premio Xornalístico Manuel Reimóndez Portela

 Premio do Concello da Estrada ao mellor traballo ou serie de traballos (ata un máximo de 5) publicados en lingua galega nun medio de comunicación escrito.

Os artigos que se presenten a concurso deberán estar publicados antes do 31 de agosto de 2017 e o prazo de recepción de traballos candidatos remata o 6 de setembro.

O traballo pode ser presentado polo autor ou por calquera persoa que estime que o artigo pode ser digno merecente deste galardón.