Volver

Premios a curtas de animación en galego Nós tamén creamos! Ampliación do prazo de presentación de solicitudes

​A Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura e Turismo e da Dirección Xeral deEducación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional amplían ata o 18 de xeneiro de 2019 (incluído) o prazo de presentación de solicitudes para participar nos premios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2018/2019. 

​Establécense tres categorías para as que se convoca cadanseu premio:

Categoría 1: destinada a curtas realizadas con alumnado do segundo ciclo de educación infantil.

Categoría 2: destinada a curtas realizadas con alumnado de primeiro e segundo de educación primaria.

Categoría 3: destinada a curtas realizadas con alumnado de terceiro e cuarto de educación primaria.

O profesorado participante nas curtas premiadas recibirá unha certificación de Primeiro Premio de Innovación Educativa para cada unha das categorías, cunha equivalencia de 30 horas de formación permanente do profesorado para a persoa coordinadora e de 20 horas para o profesorado participante.

O prazo de presentación das solicitudes foi ampliado ata o día 18 de xaneiro de 2019 (incluído).