Volver

Axudas para proxectos de fomento do uso do galego en centros privados. Requirimentos de emenda

Requirimentos de emenda das solicitudes da convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia das provincias de Ourense e Pontevedra 

Requirimentos de emenda das solicitudes da convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento de uso do galego dos centros privados de Galicia, correspondentes ás provincias que se relacionan nos arquivos:

Remate do prazo de presentación: 01/03/2018.

De non atender o requirimento, considerarase que desisten da súa petición e arquivarase o seu expediente na forma e nos termos indicados no artigo 68.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.