Volver

Axudas para proxectos de fomento do uso do galego en centros públicos 2018-2019. Requirimentos de emenda

Requirimentos de emenda das solicitudes da convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento de uso do galego dos centros de ensino de titularidade pública de Galicia, correspondentes ás provincias de Ourense e Pontevedra.

Provincia de Ourense

Provincia de Pontevedra

Remate do prazo de presentación: 01/04/2019.

De non atender o requirimento, considerarase que desisten da súa petición e arquivarase o seu expediente na forma e nos termos indicados no artigo 68.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.