Convocatorias

Filtrar por...

  • Colectivo
  • Tema
  • Tipo de convocatoria
Temos dispoñibles para consulta 148 convocatorias
26/04/2017 | Axudas

Orde de axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove

Orde do 11 de abril de 2017 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove, e se procede á súa convocatoria.

PRAZO: do 27 de abril ao 26 de maio de 2017
CÓDIGOS SEDE ELECTRÓNICA: BS306B
21/04/2017 | Premios e certames

VI Certame de relatos breves Feiraco

A Secretaría Xeral de Política Lingüjística e Feiraco Lácteos S.L., con motivo das Letras Galegas 2017, convocan unha nova edición do Certame de relatos breves Feiraco.

PRAZO: ata o 17 de maio de 2017, Día das Letras Galegas
12/04/2017 | Formación

Convocatoria de cursos de linguaxe xurídica galega para persoal ao servizo da Administración de xustiza que preste servizos dentro da Comunidade Autónoma de Galicia

A Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Escola Galega de Administracións Públicas convocan tres cursos (75 prazas) de linguaxe xurídica galega nos seus niveis medio e superior, destinados a xuíces, maxistrados, fiscais, secretarios xudiciais, médicos forenses, funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza e persoal laboral con destino nos órganos xudiciais da Comunidade Autónoma de Galicia; a letrados da Xunta de Galicia; a notarios, rexistradores da propiedade, avogados, procuradores e alumnos das escolas de práctica xurídica de Galicia; a profesores de linguaxe de signos e persoas incluídas nas bolsas de traballo para o nomeamento de funcionarios interinos da Administración de xustiza; así como a aquelas persoas que acrediten ter superado o proceso selectivo para o ingreso nos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza.
PRAZO: PRAZO: do 8 de ao 17 de abril
12/04/2017 | Formación

Convocatoria de cursos de linguaxe xurídica galega para persoal ao servizo da Administración de xustiza que preste servizos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia

A Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Escola Galega de Administracións Públicas convocan tres cursos (75 prazas) de linguaxe xurídica galega no seu nivel superior, destinados a maxistrados, xuíces, fiscais, secretarios xudiciais, médicos forenses, funcionarios dos corpos de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial que na data desta resolución estean a prestar servizos efectivos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.
PRAZO: PRAZO: do 8 de ao 17 de abril
11/04/2017 | Formación

Convocatoria de cursos Celga 1 en liña. Listaxes de persoas admitidas

A Secretaría Xeral de Políltica Lingüísticaa convoca cursos en liña preparatorios da proba do Celga 1 que terá lugar en Santiago e en Ponferrada no mes de xuño de 2017.
 

PRAZO: O prazo para solicitar a matrícula rematou o 23 de marzo de 2017, ambos incluídos.
11/04/2017 | Formación

Listaxes definitivas de persoas admitidas nos cursos de lingua galega preparatorios das probas para os Celga 1, 2, 3 e 4

Resolución do 28 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4

PRAZO: Do 9 ao 28 de marzo de 2017
CÓDIGOS SEDE ELECTRÓNICA: ED104B
11/04/2017 | Formación

Convocatoria de cursos de linguaxe administrativa galega para persoal da Administración autonómica

A Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Escola Galega de Administracións Públicas convocan catorce cursos (350 prazas) de linguaxe administrativa galega nos seus niveis medio e superior, destinados ao persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico que acceden á formación continua.

PRAZO: PRAZO: do 8 de ao 17 de abril
07/04/2017 | Formación

XIX Encontros para a normalización lingüística

O Centro de Documentación Sociolingüística do Consello da Cultura Galega, co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, organiza a XIX edición dos Encontros para a Normalización Lingüística.
06/04/2017 | Premios e certames

XXI Premio de Poesía Avelina Valladares

O Concello da Estrada e a Asociación de Consumidores e Amas de Casa Avelina Valladares, co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, convocan o XXI Premio de Poesía Avelina Valladares.

PRAZO: antes do 12 de maio de 2017
06/04/2017 | Premios e certames

XXIX Premio de Novela Manuel García Barros

O Concello da Estrada, en colaboración coa Consellería de Cultura e Educación a traves da Secretaría Xeral de Política Lingüística e coa Editorial Galaxia convoca o XXIX Premio de Novela "Manuel García Barros" (Ken Keirades).

PRAZO: antes do 12 de maio de 2017