Volver

Real Decreto 1631/2006, do 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas correspondentes á educación secundaria obrigatoria. Artigos 3 h, 4, 5, 13, 14.8, disposición adicional I e Anexo III. BOE núm. 5, do 5 de xaneiro 2007 .Suplemento en galego núm. 2, do 10 de xaneiro 2007.