Volver

Probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2016

 Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas nas probas

RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2016, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2016.

 

Celga 1: resultados provisionais das probas do 13 de novembro de 2016

Resolución do 19 de decembro de 2016, pola que se publican os resultados provisionais das probas do Celga 1 realizadas o 13 de novembro de 2016.

O prazo de reclamacións remata o día 30 de decembro de 2016 e poderán realizarse mediante escrito dirixido á Secretaría Xeral de Política Lingüística ou ao enderezo de correo electrónico sxpl.probascelga@xunta.gal

Listaxe provisional de persoas aptas e non aptas de Santiago de Compostela

Listaxe provisional de persoas aptas e non aptas de Ponferrada

 

Celga 2: resultados provisionais das probas do 6 de novembro de 2016

Resolución do 19 de decembro de 2016, pola que se publican os resultados provisionais das probas do Celga 2 realizadas o 6 de novembro de 2016.

O prazo de reclamacións remata o día 30 de decembro de 2016 e poderán realizarse mediante escrito dirixido á Secretaría Xeral de Política Lingüística ou ao enderezo de correo electrónico sxpl.probascelga@xunta.gal

Listaxe provisional de persoas aptas e non aptas de Santiago de Compostela

Listaxe provisional de persoas aptas e non aptas de Ponferrada

 

Celga 3: resultados provisionais das probas do 12 de novembro de 2016

Resolución do 19 de decembro de 2016, pola que se publican os resultados provisionais das probas do Celga 3 realizadas o 12 de novembro de 2016.

O prazo de reclamacións remata o día 30 de decembro de 2016 e poderán realizarse mediante escrito dirixido á Secretaría Xeral de Política Lingüística ou ao enderezo de correo electrónico sxpl.probascelga@xunta.gal.

Listaxe provisional de persoas aptas e non aptas de Santiago de Compostela

Listaxe provisional de persoas aptas e non aptas de Ponferrada

 

Celga 4:resultados provisionais das probas do 5 de novembro de 2016

Resolución do 19 de decembro de 2016, pola que se publican os resultados provisionais das probas do Celga 4 realizadas o 5 de novembro de 2016.

O prazo de reclamacións remata o día 30 de decembro de 2016 e poderán realizarse mediante escrito dirixido á Secretaría Xeral de Política Lingüística ou ao enderezo de correo electrónico sxpl.probascelga@xunta.gal

Listaxe provisional de persoas aptas e non aptas de Santiago de Compostela

Listaxe provisional de persoas aptas e non aptas de Ponferrada

 

 

 

Celga 1. Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas nas probas de novembro de 2016

Resolución do 18 de outubro de 2016 de publicación das listaxes definitivas do Celga 1

Lugares de realización das probas

Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas na proba Celga 1 que se vai realizar o 13 de novembro de 2016.

 

Listaxe definitiva de persoas admitidas en Santiago de Compostela

Listaxe definitiva de persoas excluídas en Santiago de Compostela

Listaxe definitiva de persoas admitidas en Ponferrada

 

Celga 2. Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas nas probas de novembro de 2016

Resolución do 18 de outubro de 2016 de publicación das listaxes definitivas do Celga 2

Lugares de realización das probas

Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas na proba Celga 2 que se vai realizar o 6 de novembro de 2016.

 

Listaxe definitiva de persoas admitidas en Santiago de Compostela

Listaxe definitiva de persoas excluídas en Santiago de Compostela

Listaxe definitiva de persoas admitidas en Ponferrada

 

Celga 3. Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas nas probas de novembro de 2016

Resolución do 18 de outubro de 2016 de publicación das listaxes definitivas do Celga 3

Lugares de realización das probas

Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas na proba Celga 3 que se vai realizar o 12 de novembro de 2016.

 

Listaxe definitiva de persoas admitidas en Santiago de Compostela

Listaxe definitiva de persoas excluídas en Santiago de Compostela

Listaxe definitiva de persoas admitidas en Ponferrada

 

Celga 4. Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas nas probas de novembro de 2016

Resolución do 18 de outubro de 2016 de publicación das listaxes definitivas do Celga 4

Lugares de realización das probas

Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas na proba Celga 4 que se vai realizar o 5 de novembro de 2016.

 

Listaxe definitiva de persoas admitidas en Santiago de Compostela

Listaxe definitiva de persoas excluídas en Santiago de Compostela

Listaxe definitiva de persoas admitidas en Ponferrada

Listaxe definitiva de persoas excluídas en Ponferrada

 

 

Celga 1. Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nas probas do 13 de novembro

Resolución do 30 de setembro de 2016 de publicación das listaxes provisionais do Celga 1

Listaxe provisional de persoas admitidas en Santiago de Compostela

Listaxe provisional de persoas excluídas en Santiago de Compostela

Listaxe provisional de persoas admitidas en Ponferrada

Remate do prazo de presentación de emendas: 13 de outubro de 2016

 

Celga 2. Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nas probas do 6 de novembro de 2016

Resolución do 30 de setembro de 2016 de publicación das listaxes provisionais do Celga 2

Listaxe provisional de persoas admitidas en Santiago de Compostela

Listaxe provisional de persoas excluídas en Santiago de Compostela

Listaxe provisional de persoas admitidas en Ponferrada

Remate do prazo de presentación de emendas: 13 de outubro de 2016

 

Celga 3. Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nas probas do 12 de novembro de 2016

Resolución do 30 de setembro de 2016 de publicación das listaxes provisionais do Celga 3

Listaxe provisional de persoas admitidas en Santiago de Compostela

Listaxe provisional de persoas excluídas en Santiago de Compostela

Listaxe provisional de persoas admitidas en Ponferrada

Remate do prazo de presentación de emendas: 13 de outubro de 2016

 

Celga 4. Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nas probas do 5 de novembro de 2016

Resolución do 30 de setembro de 2016 de publicación das listaxes provisionais do Celga 4

Listaxe provisional de persoas admitidas en Santiago de Compostela

Listaxe provisional de persoas excluídas en Santiago de Compostela

Listaxe provisional de persoas admitidas en Ponferrada

Remate do prazo de presentación de emendas: 13 de outubro de 2016