Volver

Axudas para o fomento do galego nos centros de ensino públicos para o curso 2018-2019

ORDE do 27 de decembro de 2018 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2018/19

EXTRACTO da Orde do 27 de decembro de 2018 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2018/19

Prazo de presentación de solicitudes: 20 días naturais desde o seguinte á publicación no DOG (do 25 de xaneiro ao 13 de febreiro)

Código de procedemento: PL500A