Volver

Tradutor automático

Gaio

 O tradutor Gaio é unha ferramenta de código libre, baseada nunha plataforma de código aberto, que permite a tradución de texto plano e tamén a tradución inmediata de páxinas web entre o galego e os idiomas castelán, catalán, inglés, francés e portugués.

  • Tradutor Gaio

    Tradutor Gaio

 

Gaio inclúe unha personalización de máis de 16.000 termos entre os que se inclúe a toponimia de Galicia, terminoloxía específica da Administración e nomenclatura vinculada ás corporacións de todos os concellos, consellerías etc. Esta personalización, que inclúe vocabulario optimizado, funciona para a tradución bidireccional galego-castelán e galego-portugués. Aínda que o Gaio tamén permite a tradución doutros pares de idiomas (por exemplo inglés-galego, inglés-castelán, francés-galego...) nestoutros casos empréganse dicionarios xenéricos que non utilizan xa o vocabulario específico de Gaio, polo que se recomenda a revisión posterior dos textos de cara a evitar erros na tradución de nomes propios, topónimos...

A versión pública de Gaio, aberta a toda a cidadanía, benefíciase das melloras realizadas, tanto no aspectol lingüístico coma no técnico, durante os case 2 anos que a ferramenta leva empregándose para uso interno na Xunta de Galicia.