Volver

Centros para a aprendizaxe do éuscaro, galego e catalán

Mapa de recursos lingüísticos

No marco do Protocolo de colaboración existente entre os departamentos de política lingüística dos gobernos de Galicia, Euskadi e Cataluña elaborouse esta aplicación na que os usuarios que o desexaren poderán procurar aqueles centros de aprendizaxe do éuscaro, do galego e do catalán que existen no Estado español fóra dos territorios nos que estas linguas son propias. Trátase dunha ferramenta sinxela, con xeolocaliación, na que se indican lugares, centros e datos de contacto.