Outros recursos

Filtrar por...

 • Colectivo
 • Tema
 • Área
 • Tipo de recurso
  • Audiovisuais (1)
  • Ferramenta informática (3)
  • Publicacións (1)
  • Aplicación móbil (10)
Temos dispoñibles para consulta 23 contidos
19/09/2016

Latingal

Dicionario latín-galego para móbiles con máis de 30.000 entradas elaborado polos profesores Raúl Gómez Pato e José Carracedo Fraga. Polo de agora, está dispoñible para calquera dispositivo con sistema Android, mais os seus creadores están traballando xa nunha versión compatible con iOS.

18/04/2016

Artesa

 Mostra de recursos dixitais para a normalización lingüística

28/01/2016

IV informe de seguimento da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias

 

O comité de expertos encargado do seguimento da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias emitiu en xaneiro de 2016 o seu cuarto informe para España, relativo ao cumprimento deste tratado internacional no período 2010-2013. A partir deste documento, o Consello de Europa fai 6 recomendacións que as autoridades deberán seguir para garantir o cumprimento da Carta.

24/07/2015 | Publicacións

Marco europeo común de referencia para as linguas

Documento do Consello de Europa que proporciona unha base común para a elaboración de programas de linguas, orientacións curriculares, exames, manuais etc. en toda Europa.