16/11/2019

Probas para a obtención do Celga 4

As persoas admitidas deberán presentarse ás 8.30 horas provistas de DNI, NIE ou pasaporte e bolígrafo azul ou negro. As probas comezarán ás 9.00 horas.

Os chamamentos para a proba oral comezarán pola letra Q.

Comeza: 16/11/2019 08:30

Onde: Santiago de Compostela. IES Antonio Fraguas Fraguas | |

Volver
  • Outras actividades
  • Rede de Centros de Estudos Galegos