10/10/2020

Probas para a obtención do Celga 1

As probas para a obtención do Celga 1 serán o día 10 de outubro de 2020. As probas comezarán ás 9.00 horas. As persoas admitidas deberán presentarse as 8.30 e as 8.45 horas no lugar de realización das probas provistas de DNI, NIE ou pasaporte e bolígrafo azul ou negro. Os chamamentos para a realización da proba oral faranse por orde alfabética comezando pola letra S.

Comeza: 10/10/2020 09:00

Onde: Santiago de Compostela. Escola Galega de Administración Pública (EGAP) | |

Volver

LUGARES ONDE SE REALIZARÁN AS PROBAS: Santiago de Compostela

LUGAR - ENDEREZO

Escola Galega de Administración Pública (EGAP)

Rúa Madrid, 2-4 (Fontiñas)

15707 Santiago de Compostela

  • Outras actividades
  • Secretaría Xeral de Política Lingüística