03/10/2020

Probas para a obtención do Celga 2 en Santiago de Compostela

As probas para a obtención do Celga 2 serán o día 3 de outubro de 2020. As probas comezarán ás 9.00 horas. As persoas admitidas deberán presentarse entre as 8.15 e as 8.45 horas no lugar de realización das probas provistas de DNI, NIE ou pasaporte e bolígrafo azul ou negro. Os chamamentos para a realización da proba oral faranse por orde alfabética comezando pola letra S.

Comeza: 03/10/2020 09:00

Onde: Santiago de Compostela. IES Antonio Fraguas | |

Volver

LUGARES ONDE SE REALIZARÁN AS PROBAS

Santiago de Compostela

LUGAR - ENDEREZO

IES Antonio Fraguas

Rúa Londres, 10 (Fontiñas)

15707 Santiago de Compostela

  • Outras actividades
  • Secretaría Xeral de Política Lingüística