04/10/2020

Probas para a obtención do Celga 3 en Ponferrada

As probas para a obtención do Celga 3 serán o día 4 de outubro de 2020. As probas comezarán ás 9.00 horas. As persoas admitidas deberán presentarse entre as 8.00 e as 8.45 horas no lugar de realización das probas provistas de DNI, NIE ou pasaporte e bolígrafo azul ou negro. Os chamamentos para a realización da proba oral faranse por orde alfabética comezando pola letra S.

Comeza: 04/10/2020 09:00

Onde: Ponferrada. EOI Ponferrada | |

Volver

LUGARES ONDE SE REALIZARÁN AS PROBAS

Ponferrada

ENDEREZO

EOI Ponferrada

Río Burbia s/n

24400-Ponferrada

  • Outras actividades
  • Secretaría Xeral de Política Lingüística