27/09/2020

Probas para a obtención do Celga 4 (apelidos que comecen por G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q ou R)

As probas para a obtención do Celga 4 serán os días 26 e 27 de setembro de 2020. A proba comezará ás 9.00 horas. As persoas admitidas deberán presentarse entre as 8.00 e as 8.45 horas no lugar de realización das probas provistas de DNI, NIE ou pasaporte e bolígrafo azul ou negro.

Comeza: 27/09/2020 09:00

Onde: Ponferrada. EOI. | |

Volver

27 DE SETEMBRO: realizarán a proba as persoas admitidas cuxo primeiro apelido comece polas letras G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q ou R.

Todas as persoas admitidas

LUGAR

Ponferrada

ENDEREZO

EOI Ponferrada

Río Burbia s/n

24400-Ponferrada

  • Outras actividades
  • Secretaría Xeral de Política Lingüística