04/10/2020

Probas para a obtención do Celga 3 en Santiago de Compostela (apelidos que comecen por S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B ou C)

As probas para a obtención do Celga 3 serán o día 4 de outubro de 2020. As probas comezarán ás 9.00 horas.

As persoas admitidas deberán presentarse entre as 8.00 e as 8.45 horas no lugar de realización das probas provistas de DNI, NIE ou pasaporte e bolígrafo azul ou negro.

Os chamamentos para a realización da proba oral faranse por orde alfabética comezando pola letra S.

Comeza: 04/10/2020 09:00

Onde: Santiago de Compostela. Escola Galega de Administración Pública (EGAP) | |

Volver

LUGARES ONDE SE REALIZARÁN AS PROBAS

Santiago de Compostela

ENDEREZO

  • IES Antonio Fraguas. (As persoas admitidas cuxo primeiro apelido comece polas letras D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q ou R). Rúa Londres, 10 (Fontiñas). 15707 Santiago de Compostela.
  • Escola Galega de Administración Pública (EGAP). (As persoas admitidas cuxo primeiro apelido comece polas letras S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B ou C). Rúa Madrid, 2-4 (Fontiñas). 15707 Santiago de Compostela.
  • Outras actividades
  • Secretaría Xeral de Política Lingüística