12/04/2021

Ucronías, utopías, distopías

A Asociación Internacional de Estudos Galegos e o Centro de Estudos Galegos de Varsovia, xunto con outras entidades, organizan este congreso virtual arredor dos pasados alternativos, presentes paralelos e futuros imaxinarios que conforman xéneros narrativos puxantes nos comezos do século XXI

Comeza: 12/04/2021 09:00

Onde: Internet (https://otraiberiavarsovia.wordpress.com/) | |

Volver

O congreso reunirá especialistas de diversas disciplinas e aqueles que poñen a imaxe e a banda sonora neste tipo de xéneros: artistas e músicos na vangarda da tecnoloxía e a experimentación.

Un dos fíos condutores do congreso será conexión entre a utopía (ou distopía) e as dicotomías rural vs urbano ou tradicional vs hibridación, tan presentes entre as culturas que, como a catalá, a vasca, a galega ou a mirandesa sufriron unha forte discriminación e aferráronse con forza a identidades esencializadas. Identidades que afrontan o seu propio proceso ante todo o que a modernidade promete achegar.

  • Xornada/Congreso
  • Rede de Centros de Estudos Galegos