Volver

Convocatoria, en colaboración coa Escola Galega de Administración Pública, de cinco cursos de nivel medio de linguaxe administrativa galega para persoal ao servizo de distintas administracións da Comunidade Autónoma de Galicia