Volver

Resolución provisional da convocatoria de lectorados bolseiros de Algarve, Berlín, Padua, Río de Xaneiro, Roma e Zadar

Orde do 13 de xuño de 2022 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2022 (código de procedemento PL500E).

Resolución provisional

Proposta de resolución provisional da convocatoria

Resolución definitiva de persoas admitidas

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de 6 bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2022 (código de procedemento PL500E) nos centros de estudos galegos localizados nas universidades que se relacionan na táboa seguinte:

Destino

Localidade

País

Inicio

Remate

Universidade do Algarve (Portugal)

Algarve

Portugal

1.10.2022

30.9.2025

Freie Universität Berlin (Alemaña)

Berlín

Alemaña

1.10.2022

30.9.2025

Università degli Studi di Padova (Italia)

Padua

Italia

1.10.2022

30.9.2025

Universidade do Estado do Río de Janeiro (Brasil)

Río de Xaneiro

Brasil

1.1.2023

31.12.2025

Sapienza Università di Roma (Italia)

Roma

Italia

1.10.2022

30.9.2025

Sveučilište u Zadru (Croacia)

Zadar

Croacia

1.10.2022

30.9.2025