Volver

Resolución provisional da convocatoria de lectorados contratados de Heidelberg, Kiel, Miño, País Vasco e Varsovia

Orde do 13 de xuño de 2022 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2022 (código de procedemento PL500F).

Resolución provisional

Proposta de resolución provisional da convocatoria

Resolución definitiva de persoas admitidas

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de 5 prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2022 (código de procedemento PL500F) nos centros de estudos galegos localizados nas universidades que se relacionan na táboa seguinte:

Destino

Localidade

País

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Alemaña)

Heidelberg

Alemaña

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Alemaña)

Kiel

Alemaña

Universidade de Miño
(Universidade do Minho)

Miño

Portugal

Universidade de Deusto/Deustuko Univertsitatea (España)

País Vasco

España

Uniwersytet Warszawski (Polonia)

Varsovia

Polonia