Volver

Resolución definitiva dos proxectos de fomento do uso do galego en centros públicos

  

Resolución do 16 de maio de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2017/18 (código de procedemento ED101C)