Volver

Proposta provisional de resolución das axudas para proxectos de fomento do galego en centros públicos

Proposta provisional de resolución das axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios para o curso escolar 2020/21 (PL500A)