Lexislación

Filtrar por...

  • Orixe
  • Rango
  • Tema
Temos dispoñibles para consulta 83 lexislacións
06/07/2010

Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento

Artigos 27, 28 e 84 fan referencia ao proxecto que debe elaborar o equipo de normalización, ao financiamento deste proxecto e á redución horaria da persoa coordinadora.

23/06/2009

Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria.

Os artigos 27, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 fan referencia á constitución, funcións e outros aspectos relacionados cos equipos de normalización lingüística.