Volver

Celga 1: resultados provisionais das probas do 22 de xuño de 2014

Resolución do 30 de xullo de 2014, pola que se publican os resultados provisionais do Celga 1 das probas realizadas o 22 de xuño de 2014.

O prazo de reclamacións remata o día 10 de agosto de 2014 e poderán realizarse mediante escrito dirixido á Secretaría Xeral de Política Lingüística ou ao enderezo de correo electrónico sxpl.probascelga@xunta.es