Día das Letras Galegas

Filtrar por...

Temos dispoñibles para consulta 58 contidos
17/05/1990

Luís Pimentel

Encadrada nas vangardas e marcada por un clima de intimidade, a obra de Pimentel sintetiza diversas correntes, como o impresionismo ou o simbolismo.

17/05/1989

Celso Emilio Ferreiro

A Longa noite de pedra de Celso Emilio constitúe un fito na poesía de reivindicación social. O autor cultivou asemade a narrativa, en forma de novela e memorias.

17/05/1988

Ramón Otero Pedrayo

Home dunha amplísima cultura, Otero Pedrayo integrou xunto a Risco, Castelao e Losada Diéguez o denominado Grupo Nós. Promoveu a consolidación da nosa prosa, así como o iniciador dun novo teatro en galego.

17/05/1987

Francisca Herrera Garrido

Considerada a primeira muller membro da Real Academia Galega e discípula de Rosalía, Francisca Herrera é unha das máis importantes figuras da nosa literatura feminina.

17/05/1986

Aquilino Iglesia Alvariño

Aquilino Iglesia compilou na súa obra poética as tendencias literarias do seu tempo, como o neotrobadorismo, os ritmos popularistas, o hilozoísmo ou a interiorización da paisaxe.

17/05/1985

Antón Losada Diéguez

Losada Diéguez, pensador e ensaísta, é un dos membros fundamentais da Xeración Nós. A súa traxectoria é fundamental para comprender o noso nacionalismo político e cultural.

17/05/1984

Armando Cotarelo Valledor

Armando Cotarelo Valledor é un dos principais autores do teatro galego. Achegouse ademais ao eido narrativo e fixo varias incursións na literatura popular.

17/05/1983

Manuel Leiras Pulpeiro

Leiras Pulpeiro cultivou fundamentalmente a poesía, caracterizada pola denuncia social en prol da defensa dos máis desfavorecidos.

17/05/1982

Luís Amado Carballo

Creador da corrente hilozoísta, caracterizada por personificar os elementos da paisaxe, foi xunto con Manuel Antonio un dos creadores máis destacados do seu tempo.

17/05/1981

Vicente Risco

Risco representa unha das personalidades máis complexas e relevantes da Xeración Nós. O autor destaca polo seu carácter individualista e conflictivo, que reflectiría en moitas das súas obras.