Día das Letras Galegas

Filtrar por...

Temos dispoñibles para consulta 58 contidos
17/05/1980

Alfonso X o Sabio

Afonso X, rei de Castela e León, foi un dos máis importantes mecenas literarios de Europa. Cos autores da súa corte deu forma ás Cantigas de Santa María, xoia da literatura medieval galego-portuguesa.

17/05/1979

Manuel Antonio

Manuel Antonio é o principal poeta das vangardas galegas. Na súa obra soubo recoller as novas correntes europeas e hispanoamericanas, adaptándoas á nosa literatura.

17/05/1978

Antonio López Ferreiro

A obra narrativa de López Ferreiro, continuador da liña romántica, consolidou un conxunto de valores que serviron como base na reconstrución da consciencia histórica do ser galego.

17/05/1977

Antón Villar Ponte

Villar Ponte dedicouse especialmente ao cultivo do xornalismo. Principal prosista da xeración das Irmandades da Fala, artellou a renovación ideolóxica do noso nacionalismo.

17/05/1976

Ramón Cabanillas

Poeta e autor teatral, coñecido como o Poeta da Raza, Cabanillas está considerado unha das voces máis destacadas da literatura do século XX.

17/05/1975

Xoán Manuel Pintos

Xoan Manuel Pintos encádrase na primeira xeración provincialista dos Precursores. Foi unha das figuras máis destacadas deste grupo polo seu uso case exclusivo da lingua galega.

17/05/1974

Xohán Vicente Viqueira

Implicado nas Irmandades da Fala, que chegaría a presidir e inspirar, Xohán Vicente Viqueira promoveu a modernización e galeguización do noso sistema educativo.

17/05/1973

Manuel Lago González

Os estudos eclesiásticos de Lago González, que chegaría a ser arcebispo de Compostela, marcaron a súa obra poética, na que impuxo a rixidez da norma e o canon fuxindo de innovacións.

17/05/1972

Valentín Lamas Carvajal

Lamas Carvajal, adscrito á Xeración de 1868, é un dos autores máis significativos do Rexurdimento pleno. Editou o diario O Tío Marcos da Portela, o primeiro escrito integramente en galego.

17/05/1971

Gonzalo López Abente

Sen demasiado éxito en eidos como o teatro ou a prosa, a poesía de López Abente caracterízase pola sinxeleza e intimismo de obras como Nemancos ou Centileos nas ondas.