Día das Letras Galegas

Filtrar por...

Temos dispoñibles para consulta 58 contidos
17/05/1970

Marcial Valladares

Marcial Valladares foi, con Maxina ou a filla espúrea, o primeiro novelista das nosas letras contemporáneas. Cultivou asemade as facetas de narrador, lexicólogo, poeta e gramático.

17/05/1969

Antonio Noriega Varela

Malia ter desenvolvido traballos de investigación relacionados co noso léxico, sobresae especialmente a faceta do Noriega Varela poeta, con obras como Montañesas ou D'o ermo.

17/05/1968

Florentino López Cuevillas

Antropólogo e historiador, Cuevillas achegouse ademais ao ensaio e á narrativa de carácter literario. Considerado o primeiro sistematizador da prehistoria galega, contribuíu a espallar o uso do galego no eido científico.

17/05/1967

Manuel Curros Enríquez

Manuel Curros Enríquez é, con Rosalía e Pondal, o terceiro gran poeta do Rexurdimento. A súa poesía, de marcado carácter cívico, converteríao en exemplo para posteriores autores de tendencia social.

17/05/1966

Francisco Añón

Precursor do noso Rexurdimento, Francisco Añón sobresae pola súa obra poética, compilada de xeito póstumo. Exerceu ademais como xornalista, colaborando en numerosas publicacións.

17/05/1965

Eduardo Pondal

Peza clave do Rexurdimento, Pondal encamiñou a súa obra cara á recuperación da lingua e a cultura galegas. Coa introdución de cultismos renovou a linguaxe literaria da súa época.

17/05/1964

Castelao

Símbolo do nacionalismo galego, loitador no exilio, Castelao plasmou na súa obra literaria e pictórica o fondo compromiso que o unía á súa terra.

17/05/1963

Rosalía de Castro

Figura emblemática do Rexurdimento, xunto a Pondal e Curros Enríquez, Rosalía de Castro converteuse en símbolo da alma galega por medio da súa poesía intimista e comprometida.