Volver

CELGA 1. MATERIAIS DE CLASE

Unidade 1. Ola, eu son Estevo, e ti?

Obxectivos desta unidade: saudar a alguén e responderlle ao saúdo, presentarse un e presentar outra persoa, manter unha conversa (tamén por teléfono)

Coñecemento do código:

  • O artigo determinado
  • As formas do pronome persoal
  • O presente de indicativo de SER e CHAMARSE
  • Os números do 1 ao 20
  • O alfabeto. Grafías estranxeiras