Volver

CELGA 1. MATERIAIS DE CLASE

Unidade 8. Que podo tomar, doutora?

Obxectivos desta unidade: identificar e designar as partes do corpo humano, dar e pedir información sobre estados de saúde, expresar condolencia

Coñecemento do código

  • Partes do corpo humano
  • A saúde e a atención sanitaria. Malestares máis comúns
  • Os pronomes átonos de Complemento Directo.
  • Uso en enunciados afirmativos
  • O copretérito
  • O imperativo afirmativo
  • As perífrases de obriga: HABER QUE + INFINITIVO
  • e TER QUE + INFINITIVO
  • A entoación afirmativa e interrogativa