Volver

CELGA 1. MATERIAIS DE CLASE

Unidade 10. Viaxamos coa lingua?

Obxectivos desta unidade: ofrecerse para facer algo, ofrecer e pedir axuda, aceptala ou rexeitala, pedir e ofrecer información: xestións administrativas e académicas sinxelas

Coñecemento do código

  • Medios e sistemas de comunicación
  • Administración, correos, servizos de atención ao cliente, formularios...
  • Expresións básicas de tratamento
  • Formas de pronomes tónicos en función de complemento
  • Usos de TI/VÓS, VOSTEDE/VOSTEDES
  • Acentuación II: graves