Volver

AULA DE GALEGO. MANUAL DO ALUMNADO

Unidade 1. O galego e ti

Nesta unidade imos coñecer os compañeiros de clase e facerlles recomendacións para aprender mellor o galego.

Para iso, imos aprender:

  • a dar e pedir datos persoais
  • a presentarnos, saudar e despedirnos
  • a falar das dificultades e dos recursos para aprender o galego
  • a expresar intencións e intereses
  • a facer recomendacións
  • os números de 0 a 100
  • o abecedario
  • algúns verbos en presente
  • o artigo determinado