Volver

AULA DE GALEGO. MANUAL DO ALUMNADO

Unidade 3. A miña casiña, o meu lar

Nesta unidade imos deseñar unha casa ideal e buscar un compañeiro para compartir piso

Para iso, imos aprender:

  • a expresar existencia e localización
  • a describir obxectos: formas, estilos e materiais
  • a facer comparacións a describir barrios, rúas e vivendas
  • a definir os servizos máis prioritarios na veciñanza
  • o artigo indeterminado
  • algúns cuantificadores
  • o superlativo relativo