Volver

AULA DE GALEGO. MANUAL DO ALUMNADO

Unidade 4. Día a día

Nesta unidade imos coñecer os hábitos dos nosos compañeiros de clase.

Para iso, imos aprender:

  • a falar de hábitos
  • a expresar a frecuencia
  • a expresar a hora
  • a expresar a secuencia das actividades
  • a expresar a frecuencia das accións
  • os días da semana
  • eu tamén/eu tampouco, eu si/eu non
  • estar + xerundio
  • estar + a + infinitivo
  • algúns verbos irregulares en presente máis verbos reflexivos