Volver

AULA DE GALEGO. MANUAL DO ALUMNADO

Unidade 6. Que sabes facer?

Nesta unidade imos escoller o chofer, o cociñeiro e o guía turístico da clase para pasar unha fi n de semana de acampada por Galicia.

Para iso, imos aprender:

  • a falar de experiencias pasadas
  • a falar de habilidades e aptitudes
  • a enumerar as calidades e os defectos das persoas
  • o pretérito
  • a perífrase ter + participio
  • adxectivos de carácter
  • algúns indefinidos