Volver

AULA DE GALEGO. MANUAL DO ALUMNADO

Unidade 7. A comer!

Nesta unidade imos decidir o menú para unha cea con toda a clase.

Para iso, imos aprender:

  • a falar de gustos e de hábitos culinarios
  • a pedir e dar información sobre comidas
  • a desenvolvernos en bares, cafeterías e restaurantes algúns hábitos gastronómicos dos galegos
  • as comidas do día
  • pesos e medidas
  • a forma impersoal con se os pronomes complemento de OD
  • os conectores e, pero e ademais
  • algúns usos de ser e estar