Volver

AULA DE GALEGO. MANUAL DO ALUMNADO

Unidade 8. Guia de ocio

Nesta unidade imos planificar un día de ocio nunha cidade galega.

Para iso, imos aprender:

  • a falar de actividades de lecer
  • a falar de horarios
  • a describir lugares
  • a falar do clima
  • a relatar experiencias pasadas
  • a falar de intencións e de proxectos
  • os meses do ano
  • o pretérito
  • a perífrase ir + infinitivo
  • algunhas expresións temporais