Volver

AULA DE GALEGO. MANUAL DO ALUMNADO

Unidade 9. Estamos moi ben

Nesta unidade imos interesarnos polos problemas dos/as compañeiros/as e ofrecerlles axuda

Para iso, imos aprender:

  • as partes do corpo
  • a dar consellos e suxestións
  • a falar de estados de ánimo a describir dores, molestias e síntomas
  • a dar as condolencias e mostrar solidariedade
  • algúns usos de ser e estar
  • o futuro