Volver

AULA DE GALEGO. MANUAL DO ALUMNADO

Unidade 10. Gustoume moito

Nesta unidade imos facer unha lista das cousas máis interesantes do lugar no que estamos.

Para iso, imos aprender:

  • a expresar o desexo de facer algo
  • a falar de experiencias e valoralas
  • máis usos do pretérito
  • xa e aínda non
  • gustaríame/che/lle/nos/vos/lles + infi nitivo