Volver

AULA DE GALEGO. MANUAL DO ALUMNADO

Unidade 11. Antes e agora

Nesta unidade imos decidir cal foi a época máis interesante da historia.

Para iso, imos aprender:

  • a falar de hábitos, costumes e circunstancias no pasado
  • a situar accións no pasado e no presente
  • a argumentar e a debater
  • algúns usos do copretérito
  • xa non e aínda