Volver

AULA DE GALEGO. MANUAL DO ALUMNADO

Unidade 12. Unha vida de película

Nesta unidade imos escribir unha biografía imaxinaria.

Para iso, imos aprender:

  • a relatar e relacionar acontecementos pasados
  • a falar da duración
  • a perífrase comezar a + infinitivo
  • o contraste entre o pretérito e o copretérito
  • algúns marcadores temporais para relatar
  • estar + xerundio no pasado