Volver

Nova convocatoria de cursos preparatorios das probas Celga e de linguaxe administrativa galega nas EOI de Galicia

RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Solicitudes e prazos de inscrición

Para os cursos do 1º cuadrimestre (que se impartirán entre outubro e xaneiro): do 3-12 de setembro de 2018

Para os cursos do 2º cuadrimestre (que se impartirán entre febreiro e maio): do 2-11 de xaneiro de 2019

IMPORTANTE: As persoas que desexen participar nos cursos convocados nesta resolución deberán cubrir o formulario de inscrición telemática no enderezo www.eoidigital.com/preinslinguagalega . Unha vez rematado o proceso de asignación de prazas, o alumnado seleccionado deberá presentar na secretaría da escola onde foi admitido a documentación que se especifica nas epígrafes sétima e décima primeira desta resolución. O prazo para a presentación desta documentación será ata o día 19 de setembro de 2018, para os cursos do primeiro cuadrimestre e ata o 18 de xaneiro de 2019, para os cursos do segundo cuadrimestre. A falta de presentación destes documentos no prazo establecido dará lugar á exclusión da persoa solicitante previamente seleccionada e a escola poderá dispor da súa praza para ser ocupada pola persoa correspondente da listaxe de agarda.