Volver

CELGA 2. MATERIAIS DE CLASE

Unidade 11. Tes unha nova mensaxe

Obxectivos desta unidade: Como referir informacións, propostas e peticións formuladas por outras persoas; como escribir cartas e mensaxes

Coñecemento do código

  • Construción do estilo indirecto
  • Fórmulas de correspondencia
  • Cartas e correos electrónicos
  • Maiúsculas e minúsculas