Volver

AULA DE GALEGO 2. MANUAL DO ALUMNADO

Unidade 1. Volver empezar

Nesta unidade imos inventar a biografía do candidato ideal para un posto de traballo.

Para iso, imos aprender:

  • a falar de hábitos en presente
  • a relatar experiencias pasadas
  • o uso do pretérito e do copretérito
  • a falar do inicio e da duración dunha acción
  • a localizar unha acción no tempo algunhas perífrases: volver + infinitivo, ir + infinitivo, empezar a + infinitivo, acabar de + infinitivo, deixar de + infinitivo, levar + xerundio, seguir + xerundio
  • a formación do plural