Volver

AULA DE GALEGO 2. MANUAL DO ALUMNADO

Unidade 3. Busque e compare

Nesta unidade imos deseñar e presentar unha campaña publicitaria

Para iso, imos aprender:

  • a recomendar e aconsellar
  • a dar instrucións
  • a describir unha escena en pasado e en presente
  • a forma e algúns usos do imperativo
  • o emprego dos pronomes reflexivos
  • a colocación dos pronomes reflexivos, de CD e de CI
  • os numerais ordinais